Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for iunie 2015

Api, lucrurili stau aşă: dacî Subconştientugienial şî Ideiîncorcoduş şî Însemnăridinsubteranî şi Infinitdigînduri şî Turdilumi şî Endorfinul şî Alergic şî Misionara şî Miniona şi alţîi ca ii vin la cumătria netali*, tre sî ti duci şî neta la cumătria lor. Altfieli, ti părăsăsc. Ba chiar ti părăsăsc şî cii cari ţ-o declarat «amor pi tăţ viecii».
Na, tăt îi rielativ…

* Nota redactorului: adică pe blog sau pe pagina de facebook.

Read Full Post »

Io-ţ spun în faţî: sî nu ti-mpingî pacatu sî ti duci la primblari prin ţarî cu vadana unui om mari, mai cu samî cîn aciela ţ-o fost dascăl. Cî ie, dacî n-o fost altcieva în viaţa ii dicît nevastî di om mari, îţ mînîncî sufletu pi drum.
– Ioti cumparativa ceia, o vezî? Di-acolo am cumparat ieu cu răposatu o perechi di cizmi cari tari i-o plăcut!… Da closetu ciela, îl vezî? Acolo mi-o spus Gicu cî o fost Dimostene Botez… La fîntîna ceia am băut apî cu Gicu în 93… Colo am dornit cu iel… Dincolo…
Îi spui cî ai vre sî vezi şî mînăstirea cutari, în paraclisu căria zac oasîli moşului tău şî tu nu le-i văzut încî.
– Da, tari-i frumoasî! Da poati la anu, cî trebi sî ni oprim la mînăstirea di pi Olt, undi părinli Cosoi ne-o făcut nii şî lu Gicu un borş di peşte di-o stat mîţa-n coadî… Ioti Oltu, iotî stîncili ciele, parcă-s mantia lui Mircea ciel Bătrîn… Mai ghini scrii o poezîi dispri ieli, ti ung pi suflet cînd li vezi!
Agiungiţi la mînăstiri, vă daţi gios din maşînî, îţ faci cruci cu limba şî-ţî zîci în gînd: de-acu, am scapat pi zîua di az! Da nu, tre sî mînînci borşu părinlui Cosoi şî sî asculţi ci spuni vadana dascalulu tău dispri limba şî poezîia românî. Cîn agiungiţi în odai, vrei sî fugi la closet şî sî ti speli: digeaba, vadana e şî-ntr-un loc, şi-ntr-altu, în acielaşi timp. Mă rog, răuşăşti pîn la urmî sî ti şî speli, sî-ţi faci şî nevoili şî, cu nădejdea în inimî, îţi zîci: ei, de-acu, chiar cî am scapat!!! Da nu, vadana scoati albumu di fotografii cu răposatu: aici ieram cu Gicu la Paris, aici la Londra…
Mort di obosalî, ti culci pîn-la urmî. „Sî nu cumva sî te foieşti ca az-noapti!”, îţ zîci doamna. „Sî dormi!” Păi cum sî dormi? Tre sî scrii poezîia ceia dispri mantia lui Mircea ciel Bătrîn, cî altfiel ie ti dă gios din maşînî şî rămîi sîngur printri streini…

Read Full Post »

se numeşte cartea semnată de Alex Vasiliu – muzicolog şi realizator de emisiuni culturale. Ea conţine transcrierile a 25 de interviuri făcute în studio-urile RTV Iaşi de autor cu o sumă de personalităţi, printre care: Nelly Miricioiu, Dan Grigore, David Ohanesian/ Nicolae Herlea, Liviu Suhar, Angela Gheorghiu, Andrei Pleşu, Norman Manea, Ioan Hollender, Dan Hăulica, Emil Brumaru, Alexa Visarion, Leontina Văduva, Andrei Şerban.
Titlurile interviurilor sînt date tot de realizator şi… transcriptor. Cel al interviului cu mine e: “Toată copilăria mea a fost o şezătoare perpetuă graţie mamei”.
Coperta Confesiuni...

Read Full Post »

Read Full Post »

http://www.observatorcultural.ro/Satanistul-Barbu-atac-la-Puterea-reactionara*articleID_31961-articles_details.html

Read Full Post »

Eu purtam, ca şi acum, traistă şi blugi. 🙂
Iarna '77-'78, anul I, Filo, Iaşi

Read Full Post »

Read Full Post »